Εγκαταστάσεις Φιαλών

Υπάρχουν διάφορα είδη εγκαταστάσεων που μπορούν να επιλεγούν, προκειμένου να συνδεθούν και να λειτουργήσουν οικιακές συσκευές αερίου με φιάλες υγραερίου.

Εγκαταστάσεις Δεξαμενών

Χρησιμοποιούνται σε οικίες ή επαγγελματικούς χώρους, όπου οι καταναλώσεις είναι μεγάλες (π.χ. θέρμανση κατοικίας με υγραέριο) και δεν επαρκεί η τροφοδότηση με συστοιχία φιαλών.

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Το Φυσικό Αέριο αποτελεί σήμερα αναμφισβήτητα την πιο εύχρηστη και οικονομική ενεργειακή λύση. Υπολογίζεται ότι είναι 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο και περίπου 60% φθηνότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μία από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ατομικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Έργα

Δείτε τα έργα μας