Η “Γραμμή Αερίου” είναι τεχνική επιχείρηση με κύριες δραστηριότητες:

  • τις εγκαταστάσεις αέριων καυσίμων (LPG και φυσικό αέριο),
  • τις εγκαταστάσεις θέρμανσης,
  • το εμπόριο συσκευών και εξαρτημάτων αερίου,
  • το εμπόριο συσκευών και εξαρτημάτων θέρμανσης,
  • την εκπόνηση μελετών και
  • την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων, ανά περίπτωση, αναφορικά με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Η επιχείρηση εδρεύει στα Μελίσσια και διευθύνεται από τον κ. Κυράκη Βασίλειο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στο τομέα των εγκαταστάσεων υγραερίου και θέρμανσης. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1991, στο Ναύπλιο, ως συνεργάτης της Shell Gas (η οποία έχει πλέον μετονομαστεί σε Coral Gas) και έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία στο χώρο,

Η επιχείρησή μας διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία και συνεργάτες καταρτισμένους στις εγκαταστάσεις αέριων καυσίμων, θέρμανσης, ηλιοθερμικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού. Όλες οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται από τη Γραμμή Αερίου πληρούν τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς. Επίσης, όλες οι συσκευές και τα εξαρτήματα, που διακινούνται μέσω της επιχείρησής μας, είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.