Το Φυσικό Αέριο αποτελεί σήμερα αναμφισβήτητα την πιο εύχρηστη και οικονομική ενεργειακή λύση. Υπολογίζεται ότι είναι 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο και περίπου 60% φθηνότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν σας ενδιαφέρει, λοιπόν, να επωφεληθείτε τόσο από την ευκολία, όσο και από το μειωμένο κόστος χρήσης του, οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι οι εξής:

1. Θα πρέπει να μας καλέσετε και να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει δίκτυο και παροχή στην διεύθυνσή σας.

2. Αν πράγματι περνάει το φυσικό αέριο από τη διεύθυνσή σας, τότε θα συμπληρώσετε, με τη βοήθεία μας, το έντυπο της Αίτησης Παροχής Φυσικού Αερίου και το έντυπο Σύμβασης Παροχής Αερίου τα οποία θα καταθέσετε στην αρμόδια υπηρεσία, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε περίπτωση που πρόκειται για πολυκατοικία, τότε οι θετικοί ψήφοι που πρέπει να συγκεντρωθούν στη γενική συνέλευση, είναι 50%+1.

3. Από τη στιγμή που η αίτησή σας τεθεί σε ισχύ, τότε θα σας επισκεφτούμε στο χώρο σας για να σας δώσουμε κάποια οικονομική προσφορά για την εσωτερική σας εγκατάσταση, καθώς και για τις συσκευές αερίου που επιθυμείτε να συνδέσετε. Στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να σας εκπονήσουμε μία μελέτη σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει η εγκατάσταση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

4. Αφού η μελέτη σας εγκριθεί, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της εγκατάστασης με βάση τη μελέτη. Η εσωτερική εγκατάσταση αφορά δίκτυο φυσικού αερίου από τον μετρητή μέχρι τα σημεία χρήσης του φυσικού αερίου (μέχρι τις καταναλώσεις).

5. Μόλις τελειώσουν οι εργασίες, καθορίζεται κάποιο ραντεβού με κάποιον επιθεωρητή της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής, ο οποίος θα διενεργήσει έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης που σας έχουμε πραγματοποιήσει και τεστ στεγανότητας. Θα παραλάβει, επίσης, όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται και θα ενεργοποιήσει προσωρινά την παροχή (προσωρινή τροφοδότηση). Η διαδικασία της μελέτης και έγκρισής της, της έκδοση των πιστοποιητικών στεγανότητας καθώς και των πιστοποιητικών των υλικών που χρησιμοποιή-θηκαν είναι ευθύνη δική μας. Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για χρήση με αέρια καύσιμα.

6. Μετά την προσωρινή τροφοδότηση και αφού συνδεθούν και οι συσκευές, κατατίθενται στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών της Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης των συσκευών αερίου. Τότε πραγματοποιείται και η τελική τροφοδότησή σας με φυσικό αέριο, αφού διενεργηθεί από την Εταιρία Παροχής Αερίου ένας τελικός έλεγχος.

Προσοχή, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επέμβετε στον Μετρητή μόνοι σας, καθώς απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε παρέμβαση του καταναλωτή ή και τρίτου στο Παροχετευτικό Δίκτυο.