Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Σύστημα ΟΙΚΟ (Εγκατάσταση με δύο συνδεδεμένες φιάλες)

Πρόκειται για ένα σύστημα με δύο φιάλες υγραερίου, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ούτως ώστε ο χρήστης να μην μένει ποτέ χωρίς υγραερίο. Η μία φιάλη είναι σε λειτουργία ενώ η δεύτερη είναι σε αναμονή. Μόλις αδειάσει η μία φιάλη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω μίας βάνας, να θέσει σε λειτουργία τη δεύτερη φιάλη, η οποία είναι ήδη συνδεδεμένη με την υπόλοιπη εγκατάσταση. Οι φιάλες προφυλάσσονται μέσα σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ένα ανοξείδωτο ερμάριο, ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση αυτή. Το σύστημα αυτό μαζί με το κιβώτιο τοποθετείται υποχρεωτικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο, στον οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση. Το δε υγραέριο οδηγείται μέχρι τις συσκευές, μέσω μιας σωληνογραμμής κατασκευασμένης από χαλκοσωλήνα ειδικό για αέρια καύσιμα.

Συστοιχία φιαλών για επαγγελματική χρήση με 4 φιάλες

Η συστοιχία των τεσσάρων φιαλών είναι η πίο συνηθισμένη εγκατάσταση για τροφοδότηση συσκευών για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν είναι περισσότερες από δύο ή σε περιπτώσεις όπου οι καταναλώσεις της συσκευής αερίου είναι μεγάλες (π.χ. επίτοιχος λέβητας αερίου). Πρόκειται για ένα σύστημα 4 φιαλών, όπου οι δύο φιάλες βρίσκονται σε λειτουργία και οι άλλες δύο σε αναμονή. Μόλις αδειάσουν οι πρώτες, μέσω ενός διακόπτη αρχίζει η παροχή από τις άλλες δύο. Και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και το υγραέριο οδηγείται μέχρι τις συσκευές με ειδικό χαλκοσωλήνα αερίου. Οι φιάλες που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 13κιλες ή 25κιλες.

Συστοιχία φιαλών με περισσότερες από 4 φιάλες

Σε ορισμένες περιπτώσεις καταστημάτων, όπου οι καταναλώσεις είναι μεγάλες, χρησιμοποιούνται συστοιχίες φιαλών, οι οποίες αποτελούνται από περισσότερες των τεσσάρων φιαλών. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποχρεούται να καταθέσει στην πολεοδομία ειδική μελέτη και να πάρει αδειδότηση, προκειμένου να λειτουργήσει την εγκατάσταση.