Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μία από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ατομικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα προβλήματα που οδηγούν σε αυτή την αναγκαιότητα αφορούν κυρίως στα ακόλουθα δεδομένα:

  • καταβάλλεται, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μία προσπάθεια μείωσης την παραγόντων που συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής – μία προσπάθεια την οποία καλείται να κάνει πράξη κάθε κράτος μέσω συγκεκριμένων ενεργειακών εθνικών πολιτικών,
  • η Ελλάδα, παρόλη την μικρή της γεωγραφική έκταση και πληθυσμιακή κάλυψη, καθώς και την προνομιακή της θέση από άποψη ηλιοφάνειας, φαίνεται να καταναλώνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων της από άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
  • το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας μας σε θέματα θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και ψύξης-δροσισμού φαίνεται να καλύπτεται από συμβατικά συστήματα που έχουν ως κύριες πηγές το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια – πηγές που διακρίνονται για τα υψηλά μεγέθη εκπεμπόμενων ρύπων κατά την καύση ή την παραγωγή τους,
  • η έλλειψη καλής μόνωσης στα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και ο μη-ορθολογικός σχεδιασμός και η ανεπαρκής συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης οδηγούν στην κατανάλωση πολύ μεγαλύτερης ενέργειας από αυτή που κανονικά απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εν λόγω κτιρίων,
  • η ραγδαία αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, καθώς και του ηλεκτρικού ρεύματος, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, καθιστά ασύμφορη πλέον την αποκλειστική χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.

Κατά συνέπεια, σαν χώρα, πληρώνουμε περισσότερα για τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, ρυπαίνουμε περισσότερο το περιβάλλον με τις αυξημένες εκπομπές ρύπων (κυρίως CO2) και συμβάλουμε περισσότερο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν προτάσεις στην προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων στα παραπάνω προβλήματα, οι οποίες να είναι εφικτές, αποδοτικές αλλά και οικονομικά συμφέρουσες.

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται από εμάς εκμεταλλεύονται, εξ ολοκλήρου ή σε κάποιο ποσοστό, κάποια σύγχρονη τεχνολογία ή μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, προκειμένου να θερμάνουν το κεντρικό θερμικό μέσο, που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ένα κτίριο, και το οποίο είναι το νερό. Μπορούν δε είτε να αντικαταστήσουν πλήρως τα συμβατικά συστήματα ή να τα υποβοηθήσουν με την χρήση των κατάλληλων αυτοματισμών (υβριδικά συστήματα). Τέτοιου είδους τεχνολογίες και συστήματα αποτελούν τα ακόλουθα:

  • οι τεχνολογίες συμπύκνωσης,
  • οι καυστήρες βιομάζας,
  • η ηλιοθερμία και
  • οι αντλίες θερμότητας.