Έργο

Περιοχή:Διόνυσος Αττικής

Πληροφορίες

Εγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής υγραερίου 3000lt σε κατοικία στον Διόνυσο και συνδεσή της μέσω των κατάλληλων σωληνογραμμών με έναν(1) επιτοίχιο λέβητα υγραερίου, τρεις() κουζίνες υγραερίου.

Το παραπάνω σύστημα που τοποθετήθηκε σε κατοικία στον Διόνυσο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Mία(1) υπόγεια δεξαμενή υγραερίου χωρητικότητας 3000lt με καθοδική προστασία Ελληνικής κατασκευής με καθεστώς ιδιοκτησίας του πελάτη.
 • Έναν(1) ρυθμιστή υψηλής πίεσης 10kg/h-ο,7bar με βαλβίδα αποκοπής, GOK γερμανικής κατασκευής.
 • Μία(1) βαλβίδα ασφαλείας 1/2” 3 bar REGO.
 • Έναν(1) ρυθμιστή Χαμηλής πίεσης 20 kg/h-30-50mbar με sbv,Ιταλικής κατασκευής.
 • Τρεις(3) ρυθμιστής Χαμηλής πίεσης 6 kg/h-37mbar με sbv,GOK γερμανικής κατασκευής.
 • Τέσσερεις(4) Η/Μ NO υγραερίου 1/2”6bar MADAS Ιταλικής κατασκευής.
 • Τέσσερεις ανιχνευτές(4) υγραερίου συνδιασμένοι με τις Η/Μ υγραερίου SEITRON Ιταλικής κατασκευής.
 • Έναν(1) επιτοίχιο λέβητα ισχύος 100KW ΒUDERUS γερμανικής κατασκευής.
 • Tρεις κουζινες υγραερίου
 • ‘Eναν(1) ανεμιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου Σουιδικής κατασκευής.
 • Σωληνώσεις και μικρουλικά για την σύνδεση όλων των παραπάνω.
 • Σχεδιασμός επίβλεψη και κατασκευή: Κυράκης Βασίλειος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Πρόσφατα έργα